Hlavná stránka

Tel.: 0903 369 234 alebo 0908 459 155

E-mail: frigula@panelnet.sk

Zavolajte nám, ak sme online

Newsletter

 • O nás
 • Kontaktujte nás
 • Požičovňa náradia
 • Rezanie - Búranie
 • Kosenie a výrub stromov
 • Narážanie studní
 • O nás

  Hlavný profil:                                                                                                                                                                                      
  • Rezanie, búranie a drážkovanie betónu, panelu a tehál. 
  • Demontáž kuchynských priečok, vyrezanie starých zárubní.
  • Práce sú prevedené s diamantovou technikou s mokrým alebo suchým spôsobom.


  Výhody delenia stavebných materiálov diamantovými strojmi:
  • krátka doba realizácie
  • úspora pracovných síl
  • žiadne alebo len malé vzájomné blokovanie súbežne prebiehajúcich prác alebo výroby
  • nie je potreba ďalších špeciálnych zariadení
  • vysokopresné rezy
  • žiadne alebo len minimálne dodatočné úpravy
  • žiadne otrasy / vybrácie, žiadne zbytkové pnutie - ani pri odstraňovaní veľkých častí
  • bezpečná práca pri minimálnej uzávere pracovného priestoru
  • pomerne tiché, žiadny prach
  • chladiacu vodu je možné zachytávať
  • kompaktné odpadové časti - žiadne haldy sute - ľahká a rýchla likvidácia
  • práca i v tesných priestoroch
  • na centimetre presné rezy


  Rezanie betónu
  , armovaného betónu, muriva pomocou diamantových rezných kotúčov DIATECH - vhodné na vytváranie okenných, dverových otvorov na novostavbách a v panelákoch pre nenarúšanie statiky.

  Využitie: otvory pre osadenie zárubní, okien, stenové prestupy, bytové jadrá

  Rezanie betónu alebo železobetónu vykonávame za dohodnutých podmienok so zákazníkom suchým alebo  mokrým spôsobom.


  Suchý proces
  prebieha rezaním diamantovými kotúčmi s odsávaním cca. 95% vzniknutého odpadového prachu. Suchý proces využívame v prípade, ak si zákazník neželá chladenie vodou. Pre obavu, že by voda mohla poškodiť zariadenie alebo podlahu.
  Samozrejme je to vyvážené výšenou prašnosťou procesu, ale zároveň nepripadá do úvahy znehodnotenie malovky v obývanom byte, či pretečenie vody do dolných podlaží.

  Mokrý proces prebieha rezaním diamantovými kotúčmi s väčšími priemermi, za súčasného odsávania vody špeciálnym vysávačom.

  Copyright © 2009 Frima Slovakia | All rights reserved.